Bäckmo konsult

coachning av chefer och grupper

Är du ledare i arbetslivet och söker en coach för din utveckling? Eller söker du en coach för din arbetsgrupp?
Läs mer om hur jag kan vara till hjälp nedan.
/Philip Bäckmo

© Philip Bäckmo. All rights reserved.

coachning av chef

Att vara chef och ledare kan vara både stimulerande och krävande. En ledare behöver utövar goda kunskaper inom det egna verksamhetsområdet, ha god självkännedom, förmåga att upprätta och bibehålla goda relationer i en ofta politiskt laddad organisationsmiljö. Chefs- och ledarskap kräver tid för reflektion och återhämtning för att vara effektiv. Samtal med mig kan fungera som en trygg plats att lyfta frågor relaterade till din yrkesroll och utveckling.

Om mig

Sedan 2007 har jag arbetat både med organisationsutveckling och som psykoterapeut. Jag är civilekonom, beteendevetare, legitimerad psykoterapeut och handledare med relationell psykodynamisk grund.

Jag är också diplomerad psykosyntesterapeut och lärare vid PsykosyntesAkademin i Stockholm.

Jag har mött och stöttat ledare i många olika branscher och situationer. Mitt arbete med grupper har inkluderat allt från ledningsgrupper i stora börsnoterade bolag till arbetslag på verkstadsgolvet.

Mitt arbetssätt utgår från en filosofi att goda relationer och ett meningsfullt syfte bidrar till framgångsrika organisationer. Som stöd utgår jag från en systemisk-psykodynamisk förståelse av organisationer och mänskligt beteende.

Jag bor utanför Växjö tillsammans med min familj.

Välkommen till ett första, förutsättningslöst och utforskande, samtal.
/Philip Bäckmo

Philip Bäckmo

coachning av grupp

Indikationer på att en grupp kan ha nytta av att anlita en extern coach:

Viktiga frågor diskuteras inte öppetUpprepade destruktiva konflikterGruppmedlemmar agerar som om de är överens när de inte är detDiskussioner går i cirklar utan att nå överenskommelserGruppen är polariserad i olika ”läger”Överenskommelser genomförs inte och följs inte uppDet saknas tillitDeltagarna tar inga initiativDiskussioner blir lätt destruktiva
Du är välkommen att kontakta mig för att undersöka möjligheterna att samarbeta kring grupputveckling.

Philip Bäckmo

Kontakt

Min mottagning finns på Kronobergsgatan 2, 352 33, Växjö.
070 777 10 37 (använd e-post/kontaktformulär nedan i första hand). Alternativt direkt till:
konsult.backmo @ gmail.com

Tack för ditt meddelande

Jag återkommer till dig inom kort.

Philip Bäckmo

Mer om ledarskap

Existentiella frågeställningar, svåra barndomsupplevelser eller arbete med att frigöra och använda kreativa resurser kan vara teman i en terapi. Andra exempel på vad som kan rymmas är längtan efter ökad känsla av mening, strävan att känna tillit till den egna förmågan och viljan att skapa djupa varaktiga relationer. Innehållet i en terapi kan vara väldigt varierande, men utgångspunkten är ofta en känsla av att inte komma vidare i livet på egen hand.

I min erfarenhet hänger ofta symtom som depression och ångest samman med hur vi lever våra liv och därför behöver en terapi vanligen gå bortom ett snävt symptomfokus och även inkludera frågor om mening, val, drömmar, begränsningar, relationer, arbete, vänner, fysisk hälsa - livet helt enkelt.

Psykolog, psykoterapeut eller psykiater? Konsten att välja rätt terapeut.

Det finns många olika titlar på olika sorters terapeuter. Du kan läsa mer om konsten att hitta rätt terapeut här.

En psykolog har läst psykologprogrammet på universitetet, en psykiater är en läkare med specialistutbildning i psykiatri (och kan skriva ut medicin) medan en psykoterapeut kan ha varierad grundutbildning (t ex psykolog, läkare, socionom eller beteendevetare) har en specialistutbildning i samtalsbaserad terapi . Det kan vara svårt att avgöra vilken kompetens som är lämpligast för att möta dina behov, men istället för att enbart fokusera på vilken utbildning terapeuten har så är det minst lika viktigt att du känner dig bekväm med personen du väljer att träffa.
Så här skriver Barry Duncan, forskare och en av grundarna till Institute for the Study of Therapeutic Change, författare till flera böcker om effektiv psykoterapi och vad som utgör kärnan i hjälpande relationer:

Forskningen visar att kvaliteten på relationen utgör nästan en tredjedel av förklaringen till förändringen i psykoterapi. Inte teknik, metod eller förmåga till diagnosticering. Relationen är viktigare än allt det. Vad är då kvalitet i relationen? Duncan ger följande tips när du ska leta efter en person som kan vara ett stöd när du arbetar med motgångar och svårigheter i livet:

Lita på din magkänsla. Hur känns det i relationen? Är det en människa du trivs med eller känns det obehagligt?

Du ska känna dig förstådd, respekterad och validerad. Det betyder att den andre måste se dig som auktoriteten på ditt eget liv, det är du som är experten på dig själv.

Dina mål är de viktiga. Den andres mål får inte vara vägledande för er kontakt, utan det är vad du vill med dig själv och ditt liv som måste vara i fokus.

Relationen måste vara stöttande och uppmuntrande. Den andre måste tro på din förmåga att avgöra vad som är bäst för dig och stötta dig i ditt arbete med att övervinna hinder och motgångar.

Du får gärna kontakta mig för att undersöka om psykoterapi, samtalsstöd/handledning eller parterapi/parsamtal passar dig.

*Källa: Duncan, B. L. (2005). "What's Right With You: Debunking Dysfunction and Changing Your Life". HCI

Philip Bäckmo

organisationsutveckling

Ibland är orsaken till problemen - till exempel i form av minskad tillit, icke-produktiva konflikter, reducerad motivation, ökad stress eller försämrad prestation - okänd  och då kan en kartläggning och analys vara lämplig. För arbetsplatsen som vill ha en bild av relationsmönster och uppfattningar hos medarbetare kan jag bidra med kartläggning och analys. Det kan vara i samband med att klagomål förs fram på antingen en chef eller på andra medarbetare och det psykosociala klimatet

Tveka inte att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal för att utforska möjligheten till samarbete kring kartläggning och analys.

Priser och praktisk information

För 2021 gäller följande:

Dagsarvode 12 tkr

OBS Reducerat pris vid första tillfället: 600 kr för individualterapi och 800 kr för par.

Att gå i terapi kan innebära en stor investering i både tid och pengar. För att underlätta för dig att avgöra ifall du tror att du skulle ha nytta av att prata med mig är priset reducerat vid första tillfället. Vi pratar om vilka behov du har och hur vi bäst möter dessa, hur ofta vi ses och går igenom eventuella frågor du har. Du behöver inte bestämma på plats ifall du vill fortsätta utan kan fundera över det hemma och återkomma till mig (dock önskar jag av praktiska skäl besked inom tre dygn).

Intervallen på mötena kan variera, men det är vanligt att ses tätare i början för att sedan öka intervallen. Många väljer att ses varje eller varannan vecka.

För par ser ofta kontakten annorlunda ut och vi ses mer sällan. Det är inte ovanligt med att inleda med att ses varannan vecka för att sedan öka intervallen till var tredje eller fjärde vecka.

Du får gärna betala med Swish, eller via faktura. Betalning sker vid varje tillfälle för privatbetalande.

Avbokning för bokad strötid: ett dygn innan för att debitering ej skall utgå (gäller ej vid akut sjukdom).

För stående tid och en serie bokade sessioner utgår betalning om du uteblir, men jag erbjuder ersättningstid (utan kostnad) om obokade tider finns.

Företagsbetald session faktureras månadsvis. Betalning utgår för samtliga bokade tider. Ersättningstid ger om möjligt enlivt ovan.

Företagsbetald terapi : 1200 kr / 60 min

Handledning: 1400 kr / 60 min

För priser avseende konsulttjänster kontakta mig.